«ՇԵՄՄ Քոնսալթինգ»-ն առաջարկում է 1C 8.3 հարթակի հիման վրա կառավարման ինֆորմացիոն համակարգերի ներդրում՝

  • Պաշարների հաշվառում
  • Հաճախորդների հետ փոխհարաբերությունների վերահսկում (CRM)
  • Ինքնարժեքի հաշվարկ
  • Ֆինանսական միջոցների հաշվառում
  • Հիմնական միջոցների հաշվառում
  • Աշխատավարձի հաշվարկ և կադրային գործ