04

Բիզնես խորհրդատվություն

«ՇԵՄՄ Քոնսալթինգ» ընկերությունը մատուցում է բիզնես խորհրդատվություն, որի նպատակը ձեռնարկությունների առկա գործունեության վերլուծությունն ու զարգացման ռազմավարական նպատակների մշակումն է: Բիզնես խորհրդատվության ծառայությունները ներառում են`

  • Բիզնես պլանների մշակում
  • Բիզնես ռազմավարության մշակում
  • Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն