02

Կադրային գործ/HR

«ՇԵՄՄ Քոնսալթինգ»-ն առաջարկում է կազմակերպության կադրային գործի վարման և մարդկային ռեսուրսների կառավարման ծառայություններ: Այն իր մեջ ներառում է.

  • Աշխատանքային պայմանագրերի կազմում
  • Ներքին իրավական ակտերի կազմում
  • Ներքին կարգապահական և այլ կանոնագրքերի կազմում
  • Անձնակազմի մոտիվացման համակարգերի մշակում և ներդրում
  • Աշխատավարձի և բոնուսային համակարգերի մշակում և ներդրում