01

Հաշվապահական հաշվառման վարում

Մենք կկազմակերպենք Ձեր ընկերության հաշվապահության վարումը`հաշվի առնելով Ձեր գործունեության առանձնահատկությունները: Մեզ հետ համագործակցությունը կօգնի Ձեզ խուսափել ֆինանսական, հարկային և կառավարչական հաշվառման խնդիրներից` երաշխավորելով Ձեր բիզնեսի հաջողությունն ու բարգավաճումը:

Հաշվապահական ծառայությունները ներառում են`

  • Հարկային հաշվառում
  • Հարկային հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում
  • Ֆինանսական հաշվառում
  • Կառավարչական հաշվառում
  • Հաշվապահության վերականգնում
  • Հաշվառման քաղաքականության մշակում
  • Հարկերի պլանավորում