05

Մաքսային ձևակերպումներ

«ՇԵՄՄ Քոնսալթինգ» ընկերությունը առաջարկում է մաքսային ձևակերպումներին  և ներմուծում-արտահանմանն առընչվող մի շարք ծառայություններ։

Ծառայությունների փաթեթը ներառում է նաև համապատասխան խորհրդատվության տրամադրում՝  մինչ ապրանքների ներմուծումը։

Խորհրդատվությունը թույլ է տալիս հաշվարկել ապրանքների մաքսազերծման ծախսերը և ստանալ դրանց հավանական ինքնարժեքը, գնահատել ինքնարժեքի մրցունակությունը և, ամփոփոլով ստացված տվյալները, որոշումներ կայացնել։

Մաքսային ոլորտին առընչվող մեր ծառայությունը ներառում են․

  • ԵԱՏՄ անդամ և երրորդ երկրներ ապրանքների արտահանման և ներմուծման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում
  • Արտահանման և ներմուծման փաստաթղթերի փաթեթների կազմում
  • Մաքսային հայտարարագրերի կազմում
  • Ներմուծվող ապրանքների ինքնարժեքի նախնական հաշվարկ
  • Ապրանքի զննում, բացթողում
  • Խորհրդատվություն սերտիֆիկացման գործընթացի վերաբերյալ
  • Խորհրդատվություն անհրաժեշտ փաստաթղթերի վերաբերյալ