«ՇԵՄՄ Քոնսալթինգ» ընկերությունը «ԷՅ ԷՄ Սերվիս» ՍՊԸ-ին տրամադրում է հարկային օրենսդրության վերաբերյալ խորհրդատվություն` համաձայն կնքված պայմանագրի: