Արբիտրաժային դատարանի հետ համագործակցություն

«ՇԵՄՄ Քոնսալթինգ» ընկերությունը հաշվապահական հաշվառման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր է կնքել Հայաստանի Հանրապետության առևտրաարդյունաբերական պալատին կից մշտապես գործող Արբիտրաժային դատարանի հետ: