Archive For The “Գործընկերներ” Category

Պատանի հանդիսատեսի թատրոն

Պատանի հանդիսատեսի թատրոն

Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոն

Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոն

Մր․ Գիրոս

Մր․ Գիրոս

Գ․ Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն

Գ․ Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն

Էս․ Օլիվեր

Էս․ Օլիվեր

Բեռլին Օպտիկ

Բեռլին Օպտիկ

Հեզ ընդ Նեզ

Հեզ ընդ Նեզ

Վարկանիշ

Վարկանիշ

Երևանի պետական կամերային թատրոն

Երևանի պետական կամերային թատրոն

2 Հերց

2 Հերց

Հետադարձ կապ

  • Հեռախոսահամար

    +374 60 500987

  • Հասցե

    ՀՀ, ք․ Երևան,Գ․ Նժդեհ 17

  • Էլ․ հասցե

    info@shemm.am

Go Top