Archive For The “Uncategorized” Category

Մեր մասին

«ՇԵՄՄ Քոնսալթինգ» ընկերությունն առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները` հաշվապահական հաշվառման վարում, կադրային գործ/մարդկային ռեսուրսների կառավարում, բիզնեսի ավտոմատացում/1C լուծումներ, բիզնես նախագծերի կազմում, բիզնես խորհրդատվություն և մարքեթինգ: Ընկերության անձնակազմում աշխատում է 20 փորձառու մասնագետներ` ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից որակավորված հաշվապահներ, բիզնեսի ավտոմատացման մասնագետներ-1С Профессионал, բիզնեսի կառավարման մագիստրոսներ և այլն: Ընկերությունն իր արժեքների շարքում առաջնահերթ է համարում մատուցվող ծառայությունների…

Go Top