Թիմի արժեքները

  • Թիմային ոգի, հարգանք և խանդավառություն աշխատանքի նկատմամբ:
  • Երկարաժամկետ, արգասաբեր համագործակցություն բոլոր շահառուների հետ:
  • Բաց և ազնիվ մասնագիտական գործունեություն և անհատական մոտեցում յուրաքանչյուրին:
  • Անընդմեջ մասնագիտական ինքնազարգացում և գիտելիքների կատարելագործում: