fbpx
ti

Աշխատավարձի հաշվիչ հաշվապահների համար

2020թ-ի հուլիսի 1-ից փոփոխվում է սոց. վճարի հաշվարկի հաշվառման կարգը։ Հարկման բազան գործող մինչև 500 000 դրամից դառնում է մինչև 1 020 000 դրամ (նվազագույն աշխատավարձի՝ 68 000-ի տասնհինգապատիկը)։ 

Հաշվի առնելով փոփոխության առանձնահատկությունը և այն, որ առաջիկա տարիներին փոփոխվելու է և՛ եկամտային հարկի դրույքաչափը, և՛ սոց․ վճարների հաշվարկման կարգը՝ հաշվիչի տեսքով ստորև ներկայացնում ենք համախառն աշխատավարձից կատարվելիք պահումները և զուտ աշխատավարձի չափը 2020-թ-ի հուլիսի 1-ից մինչև 2022 թ-ի ավարտը։

Հաշվիչը  ներառում է նաև «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԿՅԱՆՔԻՆ ԿԱՄ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»  օրենքի 29/12/2020թ-ի փոփոխությամբ սահմանված դրոշմանիշային վճարների փոփոխված չափերը:

2022 թվականի աշխատավարձի ավելի ընդլայնված հաշվիչը (հաշվի առած միկրոձեռնարկատիրությունների և ՏՏ արտոնություններ ունեցող կազմակերպությունների առանձնահատկությունները) տեսեք այստեղ։

5 Պատճառ մեզ հետ համագործակցելու համար
Վստահելի գործընկերություն

Վստահելի գործընկերություն

Անհատական մոտեցում

Անհատական մոտեցում

Экспертиза

Կուտակված
փորձ

Ծածսերի օպտիմալացում

Բարձր արդյունավետություն

Универсальный

Ճկուն
գործելաոճ