fbpx

Մենք մշակել և հնարավորինս պարզ ձևով ներկայացնում ենք առկա տեղեկատվությունը


ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Ծրագիր № 1

Շահառու

ՀՀ տարածքում գրանցված և փաստացի գործունեություն ծավալող կազմակերպություն կամ անհատ ձեռնարկատեր

Աջակցության տեսակ

Վարկ

Սահմանափակումներ

*դիմումի ներկայացման օրվան նախորդող 365 օրերի ընթացքում չկատարված հարկային պարտավորությունները գանձելու վերաբերյալ վարչական վարույթ հարուցված չէ, կամ դիմումը ներկայացնելու օրը 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ առկա ժամկետանց հարկային պարտավորությունները չեն գերազանցել 2019 թվականի ընթացքում միասնական գանձապետական հաշվից մարված հարկային պարտավորությունների, 2019 թվականի ընթացքում վճարված պետական տուրքի գումարների և 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ միասնական գանձապետական հաշվի մնացորդի հանրագումարի 1 տոկոսը:

Ծրագիր № 2

Շահառու

ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն ծավալող տնտեսվարողներ (իրավաբանական անձ կամ ֆիզիկական անձ)

Աջակցության տեսակ

Վարկ

Սահմանափակումներ

*դիմումի ներկայացման օրվան նախորդող 365 օրերի ընթացքում չկատարված հարկային պարտավորությունները գանձելու վերաբերյալ վարչական վարույթ հարուցված չէ, կամ 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ առկա ժամկետանց հարկային պարտավորությունները չեն գերազանցել 2019 թվականի ընթացքում միասնական գանձապետական հաշվից մարված հարկային պարտավորությունների, 2019 թվականի ընթացքում վճարված պետական տուրքի գումարների և 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ միասնական գանձապետական հաշվի մնացորդի հանրագումարի 1 տոկոսը:

Ծրագիր № 3

Շահառու

Կազմակերպություն կամ Ա/Ձ, որոնք գործում են.

Աջակցության տեսակ

Վարկ

Սահմանափակումներ

*դիմումի ներկայացման օրվան նախորդող 365 օրերի ընթացքում չկատարված հարկային պարտավորությունները գանձելու վերաբերյալ վարչական վարույթ հարուցված չէ, կամ ներկայացնելու օրը 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ առկա ժամկետանց հարկային պարտավորությունները չեն գերազանցել 2019 թվականի ընթացքում միասնական գանձապետական հաշվից մարված հարկային պարտավորությունների, 2019 թվականի ընթացքում վճարված պետական տուրքի գումարների և 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ միասնական գանձապետական հաշվի մնացորդի հանրագումարի 1 տոկոսը:

Ծրագիր № 4

Շահառու

Մինչև 14 տարեկան երեխա ունեցող ընտանիքներ, եթե ծնողները կամ միակ աշխատող ծնողը ազատվել է աշխատանքից 2020 թ-ի մարտի 13-ից մինչև մարտի 25-ը ներառյալ։

Աջակցության տեսակ

Սահմանափակումներ

Ծրագիր № 5

Շահառու

ՀՀ տարածքում գրանցված և փաստացի գործունեություն ծավալող տնտեսվարողներ

Աջակցության տեսակ

ՄԻԱՆՎԱԳ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ՝
*ընդ որում (Աշխատողների քանակ : 5) բանաձևը կլորացվում է դեպի ներքև։

Սահմանափակումներ

*կամ աշխատակիցների թվաքանակը չի նվազել այդ ժամանակահատվածում

Ծրագիր № 6

Շահառու

ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ֆիզիկական անձինք, ովքեր աշխատում են առնվազն 2020 թ․-ի հունվարի 1-ից մինչև մարտի 13-ը, սակայն ազատվել են աշխատանքից 2020 թ․-ի մարտի 13-ից մինչև մարտի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում

Աջակցության տեսակ

Սահմանափակումներ

Ծրագիր № 7

Շահառու

ՀՀ բժշկական կազմերպությունում որպես հղի հաշվառված կինը, ով 2020թ․ մարտի 30-ի դրությամբ չունի աշխատանք, իսկ նրա ամուսինը 2020 թվականի մարտի 30-ի դրությամբ չի հանդիսանում վարձու աշխատող։
*Հղի կինը, ով չունի ՔԿԱԳ մարմիններում գրանցված ամուսնություն կամ ամուսնալուծված է կամ ամուսինը մահացած է։

Աջակցության տեսակ

Սահմանափակումներ

Ծրագիր № 8

Շահառու

Տուժած ոլորտների վարձու աշխատողները, քաղիրավական պայմանագրով աշխատողները և ԱՁ-ները։ Տուժած ոլորտներ են համարվում՝

Աջակցության տեսակ

*Ուշադրություն դարձնել հարկային հաշվարկներում արտացոլված տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի կոդին և տեսակարար կշիռներին։

Սահմանափակումներ

Ծրագիր № 9

Շահառու

Մինչև 18 տարեկան երեխա ունեցող ընտանիքները,

Աջակցության տեսակ

*Եթե ծնողը կամ ընտանիքը հանդիսանում են վերոնշյալ այլ միջոցառումներից մեկի շահառու, կարող է ընտրել ավելի շահավետը։

Սահմանափակումներ

Ծրագիր № 10

Շահառու

Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ հանդիսացող այն անձինք, ովքեր՝

Աջակցության տեսակ

Սահմանափակումներ

Ծրագիր № 11

Շահառու

Այն բաժանորդները, ովքեր փետրվար ամսվա ընթացքում ունեցել են մինչև 10.000 դրամ բնական գազի և մինչև 5.000 դրամ էլեկտրաէներգիայի ծախս։

Աջակցության տեսակ

Սահմանափակումներ

Ծրագիր № 12

Շահառու

Այն բաժանորդները, ովքեր փետրվար ամսվա ընթացքում ունեցել են բնական գազի սպառում՝ 10․001 - 30․000 դրամ ներառյալ, էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 5․001 -10․000 դրամ ներառյալ։

Աջակցության տեսակ

Սահմանափակումներ

Ծրագիր № 13

Շահառու

2020 թվականի ապրիլ ամսվա դրությամբ ընտանեկան և սոցիալական նպաստների իրավունք ունեցող ընտանիքները։

Աջակցության տեսակ

Սահմանափակումներ

Ծրագիր № 14

Շահառու

Պետական և պետական հավատարմագրում ունեցող բուհերի առկա և հեռակա համակարգի բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և օրդինատուրայի ուսանողները։

Աջակցության տեսակ

*Ավարտող ուսանողները, ովքեր ուսվարձի պարտք չունեն կարող են հրաժարվել աջակցությունից կամ ստանալ գումարը, եթե այն վճարվել է ֆիզիկական անձի կողմից։ Եթե ավարտող ուսանողը վարձը վճարել է ուսանողական վարկի միջոցով՝ գումարը կուղղվի վարկի սպասարկմանը։

Սահմանափակումներ

Ծրագիր № 15

Շահառու

Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները կամ քաղաքացիություն չունեցող անձինք, ովքեր կմասնակցեն Հայաստանի Հանրապետության բարձրադիր գոտիներում ուռենու տեղական տեսակների կտրոնների միջոցով գետերի հովիտներում ափապաշտպան անտառաշերտերի հիմնման աշխատանքներին։

Աջակցության տեսակ

Սահմանափակումներ

Ծրագիր № 16

Շահառու

Այն բաժանորդները, ովքեր փետրվար ամսվա ընթացքում ունեցել են բնական գազի սպառում՝ 30․001 - 40․000 դրամ ներառյալ, էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 10․001 -25․000 դրամ ներառյալ, ջրի սպառում՝ մինչև 3․000 դրամ

Աջակցության տեսակ

Սահմանափակումներ

Ծրագիր № 17

Շահառու

Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի տնտեսվարողները, որոնք

Աջակցության տեսակ

Սահմանափակումներ

Ծրագիր № 18

Շահառու

Այն տնտեսվարողները, որոնք 2020 թվականի փետրվարի 1-ից մինչև ապրիլի 30-ը ունեցել են 2-ից մինչև 100 աշխատակից և նույն ժամանակահատվածում նրանց կողմից հաշվարկված եկամուտների փաստացի ֆոնդը չի նվազել կամ նվազումը կազմել է ոչ ավել, քան 5%։

Աջակցության տեսակ

Սահմանափակումներ

Ծրագիր № 19

Շահառու

Այն կազմակերպությունները կամ ԱՁ-ները, որոնք՝

Աջակցության տեսակ

Վարկ

Սահմանափակումներ

Ծրագիր № 20

Շահառու

Տուժած ոլորտների վարձու աշխատողները, քաղիրավական պայմանագրով աշխատողները և ԱՁ-ները։ Տուժած ոլորտներ են համարվում՝

Աջակցության տեսակ

*Աջակցության գումարը վճարվում է բացառապես անկանխիկ եղանակով՝ շահառուի քարտային հաշվին փոխանցելու միջոցով։

Սահմանափակումներ

Ծրագիր № 21

Շահառու

Այն տնտեսվարողները, որոնք 2020 թվականի մարտի 1-ից մինչև մայիսի 31-ը ունեցել են 2-ից մինչև 100 աշխատակից և նույն ժամանակահատվածում նրանց կողմից հաշվարկված եկամուտների փաստացի ֆոնդը չի նվազել կամ նվազումը կազմել է ոչ ավել, քան 5%։

Աջակցության տեսակ

ՄԻԱՆՎԱԳ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ՝
*ընդ որում (Աշխատողների քանակ : 5) բանաձևը կլորացվում է դեպի ներքև։

Սահմանափակումներ

Ծրագիր № 22

Շահառու

Ֆիզիկական անձինք, ովքեր առնվազն 85 օրացուցային օր աշխատանքային պայմանագրի կամ աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի հիման վրա աշխատանքային հարաբերությունների մեջ են գտնվել գործատուի հետ 2020 թվականի հունվարի 1-ից մինչև մարտի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում, սակայն ազատվել են աշխատանքից 2020 թվականի մարտի 31-ից մինչև հունիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում և այդ նույն ժամանակահատվածում չեն անցել մեկ այլ աշխատանքի:

Աջակցության տեսակ

Սահմանափակումներ

Այս աջակցությունից չեն կարող օգտվելնաև այն անձինք՝

Ինչպե՞ս լրացնել աջակցություն ստանալու դիմումը

Ավելին իմանալու և մեր ծառայություններից օգտվելու համար կարող եք գրանցվել

Առաջարկում ենք․

Գրանցվեք և մենք արագ կարձագանքենք