fbpx

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

Հաշվապահություն 0-ից

Դասընթացը վարում են մեր կենտրոնի լավագույն մասնագետները, ովքեր որակավորված են Ֆինանսների նախարարության կողմից և ունեն խոշոր հարկ վճարողների հաշվապահության վարման մեծ փորձ։

ՓՈւԼ 1
Դաս 1Հաշվապահական հաշվառման տեսակները, հաշվեկշիռ, ակտիվ և պասիվ:
Դաս 2Հաշվեկշռում փոփոխություններ, դեբետ և կրեդիտ, հաշվային պլան Խնդիրների լուծում
Դաս 3Խնդիրների լուծում, եկամուտ, ծախս, արտադրություն
Դաս 4Դրամարկղային և բանկային գործառնություններ, ամփոփում
Դաս 5Պաշարների սահմանում, դասակարգում և գնահատում
Դաս 6Պաշարների ինքնարժեքի չափման մեթոդներ, պաշարների հաշվառում, խնդիրների լուծում
Դաս 7Խնդիրների լուծում
Դաս 8Հիմնական Միջոցների սահմանում, դասակարգում, ճանաչում, գնահատում, մաշվածություն
Դաս 9ՀՄ տեղակայում, կառուցում, կապիտալ ծախսեր
Դաս 10Խնդիրների լուծում
Դաս 11Ոչ նյութական ակտիվներ, ներդրումային գույք
Դաս 12Փուլի ամփոփում
ՓՈւԼ 2
Դաս 1Վարձակալություն, տեսակները: Խնդիրների լուծում
Դաս 2Սեփական կառուցվածքը, հաշվառման առանձնահատկությունները, պարտավորությունների հաշվառումը
Դաս 3Խնդիրների լուծում – արտադրություն
Դաս 4Ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակները, գրանցման կարգը
Դաս 5Հաշվապահական հաշվառման մասին օրենք
Դաս 6Հարկային օրենսգրքի ընդհանուր դրույթներ
Դաս 7Հարկային օրենսգրքի ընդհանուր դրույթներ
Դաս 8Եկամտային հարկ
Դաս 9Եկամտային հարկ, դրոշմանիշային վճար
Դաս 10Խնդիրներ – Եկամտային հարկ
Դաս 11Շրջհարկ, միկրո և պետ․ տուրք
Դաս 12Խնդիրներ – Շրջհարկ, միկրո
Դաս 13Ամփոփում
ՓՈւԼ 3
Դաս 1ԱԱՀ, օբյեկտ, հարկ վճարող, դրույքաչափ
Դաս 2Ավելացում, պակասեցում, վերաձևակերպում
Դաս 3Դեբիտորական, կրեդիտորական, անհուսալի պարտքեր
Դաս 4Խնդիրների լուծում
Դաս 5Խնդիրների լուծում
Դաս 6Ակցիզային հարկ
Դաս 7Շահութահարկ
Դաս 8Ծախս, եկմաուտ, առանձնահատկություններ
Դաս 9Խնդիրների լուծում
Դաս 10Խնդիրների լուծում
Դաս 11Բնապահպանություն, գույքահարկ, հողի հարկ
Դաս 12Խնդիրներ հարկային օրենսդրության վերաբերյալ
Դաս 13Խնդիրներ հարկային օրենսդրության վերաբերյալ
Դաս 14Փուլի ամփոփում
ՓՈւԼ 4
Դաս 1Աշխատանքային օրենսգիրք
Դաս 2Աշխատանքային օրենսգիրք
Դաս 4-10ՀԾ, E-invoicing, ԵՏՄ դարան, ԵՏՄ վիճ, VERO համակարգ
Դաս 11Փուլի ամփոփում
Դաս 12Դասընթացի ամփոփիչ թեստ
Դաս 13Արդյունքների ամփոփում հավաստագրերի հանձնում

4 ամիս

Շաբաթական 3 դաս՝ 2 ժամ տեվողությամբ

30,000 դրամ/ ամիս

Գրանցվի՛ր «Հաշվապահություն 0-ից» դասընթացին

Որակավորված մասնագետներ

Ավարտական վկայական

Աշխատանքի հնարավորություն

Անմիջական  միջավայր

Հասանելի
գին

Պահանջված գիտելիքներ

5 Պատճառ մեզ հետ համագործակցելու համար

Վստահելի գործընկերություն

Վստահելի գործընկերություն

Անհատական մոտեցում

Անհատական մոտեցում

Կուտակված
փորձ

Բարձր արդյունավետություն

Ճկուն
գործելաոճ