ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

Հաշվապահություն 0-ից

Դասընթացը վարում են մեր կենտրոնի լավագույն մասնագետները, ովքեր որակավորված են Ֆինանսների նախարարության կողմից և ունեն խոշոր հարկ վճարողների հաշվապահության վարման մեծ փորձ։

 • Փուլ 1
 • Փուլ 2
 • Փուլ 3
 • Փուլ 4
 • Հաշվապահական հաշվառման տեսակները,
 • Հաշվեկշռում փոփոխություններ, դեբետ և կրեդիտ, հաշվային պլան,  եկամուտ, ծախս, արտադրություն,
 • Դրամարկղային և բանկային գործառնություններ,
 • Պաշարների սահմանում, դասակարգում և գնահատում,
 • Պաշարների ինքնարժեքի չափման մեթոդներ, պաշարների հաշվառում,
 • Հիմնական միջոցների սահմանում, դասակարգում, ճանաչում, գնահատում, մաշվածություն
 • ՀՄ տեղակայում, կառուցում, կապիտալ ծախսեր
 • Ոչ նյութական ակտիվներ, ներդրումային գույք
 • Վարձակալություն, տեսակները, 
 • Սեփական կառուցվածքը, հաշվառման առանձնահատկությունները, 
 • Կրեդիտորական, դեբետ, անհուսալի պարտքեր,
 • Ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակները, գրանցման կարգը,
 • Հաշվապահական հաշվառման մասին օրենք,
 • Հարկային օրենսգրքի ընդհանուր դրույթներ,
 • Շրջհարկ, միկրո և  պետական տուրք,
 • Եկամտային հարկ,
 • Դրոշմանիշային վճար։
 • ԱԱՀ, օբյեկտ, հարկ վճարող, դրույքաչափ
 • ԱԱՀ, ավելացում, պակասեցում, վերաձևակերպում,
 • Ակցիզային հարկ,
 • Շահութահարկ,
 • Ծախս, եկմաուտ, առանձնահատկություններ,
 • Բնապահպանություն, գույքահարկ, հողի հարկ,
 • Խնդիրներ հարկային օրենսդրության վերաբերյալ։
 • Աշխատանքային օրենսգիրք,
 • Աշխատանքային հարաբերությունների փաստաթղթավորում,
 • ՀԾ, E-invoicing,
 • ԵՏՄ դարան, ԵՏՄ վիճ, VERO համակարգ։

4 ամիս

Շաբաթական 3 դաս՝ 2 ժամ տեվողությամբ

30,000 դրամ/ ամիս

Որակավորված մասնագետներ

Ավարտական վկայական

Աշխատանքի հնարավորություն

Անմիջական  միջավայր

Հասանելի
գին

Պահանջված գիտելիքներ

5 Պատճառ մեզ հետ համագործակցելու համար

Վստահելի գործընկերություն

Վստահելի գործընկերություն

Անհատական մոտեցում

Անհատական մոտեցում

Կուտակված
փորձ

Բարձր արդյունավետություն

Ճկուն
գործելաոճ

 • Երևան, Գարեգին Նժդեհ 17
 • info@shemm.am
 • 060 500 987
Go Top