fbpx

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾ/
HR

«ՇԵՄՄ Քոնսալթինգ»-ն առաջարկում է կազմակերպության կադրային գործի վարման և մարդկային ռեսուրսների կառավարման ծառայություններ: Կադրային գործում մասնագիտացված մեր թիմը ոչ թե պարզապես կանցկացնի տվյալները համակարգում, այլև կկատարի Ձեր կազմակերպության աշխատավարձերի հաշվարկը, պայմանագրերի կազմումն և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթավորումը։ Մեր առաջնային նպատակն է տրամադրել արագ, անհատական ծառայություն այն ձևաչափով, որը կատարելապես կհամապատասխանի Ձեր բիզնես պահանջներին։

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ծառայությունները ներառում են`

Աշխատանքային պայմանագրերի կազմում

Ներքին կարգապահական և այլ կանոնագրքերի կազմում

Ներքին իրավական ակտերի կազմում

Անձնակազմի մոտիվացման համակարգերի մշակում և ներդրում

Աշխատավարձի և բոնուսային համակարգերի մշակում և ներդրում