fbpx

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Մենք կկազմակերպենք Ձեր ընկերության հաշվապահության վարումը` հաշվի առնելով Ձեր գործունեության առանձնահատկությունները: Մեզ հետ համագործակցությունը կօգնի Ձեզ խուսափել ֆինանսական, հարկային և կառավարչական հաշվառման խնդիրներից` երաշխավորելով Ձեր բիզնեսի հաջողությունն ու բարգավաճումը:

Հաշվապահական ծառայությունները ներառում են`

Ֆինանսական հաշվառում

Հաշվառման վարում Ֆինանսական հաշվառման միջազգային ստանդարտների պահանջներին համապատասխան

Հարկային հաշվառում

Հաշվառման վարում Հայաստանի Հանրապետության Հարկային օրենսգրքի և այլ իրավական ակտերին համապատասխան

Հաշվառման վերականգնում

Առկա հաշվապահական տվյալներում բացթողումների շտկում, տվյալների լրամշակում և համապատասխանեցում առկա պահանջներին

Հարկային օպտիմալացում

Կազմակերպության հարկային բեռի գնահատման, հարկային ռիսկերի բացահայտման և առավել հարմար հարկային ռեժիմի ընտրություն

Կառավարչական հաշվառում

Տեղեկատվության ներքին օգտագործողների համար ինքնարժեքի, ծախսերի հաշվառման և դրանց փոփոխության վերլուծություն

Մեզ վստահում են, վստահեք և Դուք

5 Պատճառ մեզ հետ համագործակցելու համար

Վստահելի գործընկերություն

Վստահելի գործընկերություն

Անհատական մոտեցում

Անհատական մոտեցում

Կուտակված
փորձ

Բարձր արդյունավետություն

Ճկուն
գործելաոճ