Հանդիպում ուսանողների հետ

Այսօր մոր մասնագետը Կարիերայի կողմնորոշման սեմինարի շրջանակներում
ԵՊՏԻ-ի մասնաճյուղի հենակետային վարժարանի սաների հետ կիսվեց իր մասնագիտական փորձով։

Սեմինարը նվիրված էր աշխատաշուկայում մեծ պահանջարկ ունեցող մասնագիտություններից մեկին՝ հաշվապահությանը:

Leave a Reply