Մինչև 24 մլն դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցող փոքր բիզնեսը կազատվի հարկային բեռից

Հարկային օրենսգրքի փոփոխություններով նախատեսվում է մինչեւ 24 մլն դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցող փոքր բիզնեսին ազատել հարկային բեռից։
Հարկային փոփոխությունները կարճաժամկետ հատվածում ենթադրում են նաև շահութահարկի և եկամտահարկի դրույքաչափերի նվազեցում և ակցիզային հարկատեսակի դրույքաչափի որոշակի ավելացում։

Leave a Reply