Միջազգային ինովացիոն ուսումնական կենտրոնի” պաշտոնական ներկայացուցիչ ՀՀ-ում

Մեր ընկերությունը այսուհետ հանդիսանում է “Միջազգային ինովացիոն ուսումնական կենտրոնի” պաշտոնական ներկայացուցիչ ՀՀ-ում, որը շնորհում է ի թիվ այլ մասնագիտությունների նաև հաշվապահության որակավորում Ռուսաստանի Դաշնությունում գործունեոթյուն ծավալելու համար: