Հաշվապահություն 0-ից

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

Որակավորված

մասնագետներ

Ավարտական

վկայական

Աշխատանքի

հնարավորություն

Անմիջական 

միջավայր

Հասանելի 

գին

Պահանջված գիտելիքներ

Տևողությունը՝ 4 ամիս

Շաբաթական 3 անգամ՝ 2 ժամ

ՍԿսնակ

Ընդամենը՝ 30,000 դրամ/ամիս

«Հաշվապահություն 0-ից» դասընթացի 4 փուլերն են

 


1. Հաշվապահական հաշվառման հիմունքներ

2. Ֆինանսական հաշվառում, միջազգային ստանդարտներ,


3․ Հարկային օրենսդրություն, Աշխատանքային օրեսնգիրք,

4․ Ծրագրեր և էլեկտրոնային համակարգեր՝ ՀԾ հաշվապահ, E-invoicing, taxservice

Այլ մանրամասներ՝
  • Հաշվապահական հաշվառման հիմունքներ,
  • Ֆինանսական հաշվառում, միջազգային ստանդարտներ,
  • Հարկային օրենսդրություն, Աշխատանքային օրեսնգիրք,
  • Ծրագրեր և էլեկտրոնային համակարգեր՝ ՀԾ հաշվապահ, E-invoicing, taxservice

Դասընթացը վարում են մեր կենտրոնի լավագույն մասնագետները, ովքեր որակավորված են Ֆիանսների նախարարության կողմից և ունեն խոշոր հարկ վճարողների հաշվապահության վարման մեծ փորձ։


Մեզ վստահում են