fbpx

Տարեկան հաշվետվություն
օտարված ավտոմեքենայի համար

2019 թվականի հունիսի 25-ին Ազգային ժողովի կողմից ընդունված ՀՕ-68-Ն օրենքի համաձայն՝ այն ֆիզիկական անձինք, ովքեր այլ ֆիզիկական անձանց օտարել են 365 օրվա ընթացքում ձեռք բերված ավտոմեքենա կամ ավտոմեքենաներ (այդ թվում՝ առաջին դեպքով), պարտավոր են մինչև գործարքին հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ը հարկային մարմին ներկայացնել եկամտային հարկի տարեկան հաշվարկ և վճարել եկամտային հարկը՝ օտարված ավտոմեքենայի պայմանագրային արժեքի 1% -ի չափով, բայց ոչ պակաս, քան ավտոմեքենայի շարժիչի յուրաքանչյուր ձիաուժ հզորության համար 150 դրամից, իսկ շարժիչի հզորությունը կիլովատերով արտահայտված լինելու դեպքում՝ համապատասխան հզորության նկատմամբ կիրառվում է 1.36 գործակից։

Այսպիսով՝ 2020 թվականի ընթացքում 365 օրվա ընթացքում ձեռք բերած ավտոմեքենա օտարած ֆիզիկական անձինք մինչև 2021 թվականի ապրիլի 20-ը ներառյալ պարտավոր են ներկայացնել 2020 թվականի եկամտային հարկի տարեկան հաշվարկ և վճարել եկամտային հարկ։

ՇԵՄՄ Քոնսալթինգն առաջարկում է՝

1.Գրանցում մեր համակարգում

Գրանցման համար անհրաժեշտ է իրացված մեքենանաների պայմանագրային արժեքը և ձիաուժը

2․ Փաստաթղթերի տրամադրում

Մեզ տրամադրում եք Ձեր անձնագրի և սոց քարտի նկարները առցանց, ինչպես նաև լիազարագրի նկարը, որի ձևը մենք Ձեզ կուղարկենք

3․վճարման կատարում

Առցանց կամ բանկային փոխանցումով կատարում եք վճարում մեր ծառայությունների դիմաց

4․Հաշվետվության ներկայացում

Մենք հանձնում ենք Ձեր փոխարեն հաշվարկը և էլեկտրոնային տարբերակը ուղարկում Ձեզ

Ծառայության արժեքը

Ծառայությունների արժեքը կախված է 2020 թ-ի ընթացքում իրացված մեքենաների քանակից

6 000

1 մեքենա

10 000

2-5մեքենա

13 000

6+ մեքենա

Մեր ծառայությունները